Heading Logo

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Áp dụng cho các Nhà quảng cáo hoạt động trên hệ thống Pushtimize

Bản Điều Khoản chung này (sau đây gọi là “Điều khoản chung”) quy định các quyền và nghĩa vụ đối với các Nhà quảng cáo (bao gồm cá nhân và tổ chức) hoạt động trên hệ thống Pushtimize.com (sau đây gọi là “Pushtimize”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần AdFlex Việt Nam (sau đây gọi là “AdFlex”) với tư cách là Nhà quảng cáo (sau đây gọi là “Nhà quảng cáo”). Điều khoản chung này cùng với các thỏa thuận khác (nếu có) hợp thành bản Hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa các Bên.

 1. ĐIỀU 1. PHẠM VI HỢP TÁC

  1. Bản Điều khoản chung này áp dụng cho (1) tất cả các quảng cáo và nội dung thương mại được phân phối hoặc mua thông qua Pushtimize, và (2) quảng cáo trên hệ thống trang web liên kết với Pushtimize. Nhà quảng cáo phải tuân thủ các điều khoản khi thực hiện quảng cáo thông qua Pushtimize.
  2. Bằng việc hoàn thành đăng ký tài khoản (theo quy định tại Điều 3) để trở thành thành viên trên hệ thống Pushtimize, Nhà quảng cáo xác nhận đã đồng ý với các quy định trong Điều khoản chung này. Sau khi Nhà quảng cáo xác nhận đồng ý, Pushtimize sẽ tự động gửi email xác nhận tài khoản theo thông tin Nhà quảng cáo cung cấp. Nhà quảng cáo có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu để tài khoản được kích hoạt trên hệ thống.
  3. Nhà quảng cáo thực hiện nạp tiền vào tài khoản (sau đây gọi là “Ngân sách quảng cáo”) đã đăng ký để thực hiện các hoạt động quảng cáo theo quy định. Hiện tại Pushtimize chỉ chấp nhận hình thức thanh toán bằng chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng hoặc các đơn vị thanh toán trung gian như Ngân lượng, Paypal, Vnpay,..v.v. Hình thức thanh toán có thể được thay đổi và được cập nhật trên hệ thống Pushtimize tùy từng thời điểm.
  4. AdFlex được thừa nhận là chủ sở hữu duy nhất đối với hệ thống Pushtimize, bao gồm thương hiệu, tên miền, logo và tất cả những đặc điểm, tính năng của dịch vụ/ sản phẩm. AdFlex không cho phép Nhà quảng cáo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền nhân bản, can thiệp, gây xáo trộn, hoặc gây tổn hại một phần hay toàn bộ tính năng, bản chất dịch vụ dưới bất cứ phương thức nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của AdFlex.
  5. AdFlex bảo lưu quyền từ chối, phê duyệt hoặc xóa bỏ mọi quảng cáo vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của AdFlex, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quảng cáo ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng hoặc các quảng cáo quảng bá cho nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái pháp luật trên hệ thống Pushtimize, ảnh hưởng tới lợi ích của AdFlex.
  6. Sử dụng thông tin, dữ liệu cá nhân
   • Pushtimize không sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm để phục vụ cho việc nhắm chọn mục tiêu quảng cáo. 
   • Khi đặt quảng cáo trên hệ thống Pushtimize, việc thu thập dữ liệu từ người dùng, tất cả phải được sự đồng ý bằng cách làm việc trực tiếp với AdFlex. Nhà quảng cáo phải có được sự đồng ý của người dùng khi thu thập các thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: địa chỉ email, số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng, chứng minh thư, hộ chiếu...
   • Nhà quảng cáo tại đây đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các nội dung được đề cập trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ giữa Nhà quảng cáo và Pushtimize.
  7. Điều khoản chung này sẽ không thiết lập bất kỳ mối quan hệ đại lý, liên kết, hoặc ràng buộc nào khác giữa Các Bên ngoài phạm vi hợp tác đã nêu ở phần trên. Điều khoản chung này có thể thay đổi bất cứ khi nào mà không cần thông báo, tùy thuộc tình hình hoạt động thực tế.
 2. ĐIỀU 2. THỜI HẠN HỢP TÁC

  Thời hạn hợp tác giữa các Bên là được xác lập kể từ ngày Nhà quảng cáo xác nhận đồng ý các quy định trong Điều khoản chung này và được phê duyệt trở thành thành viên trên hệ thống Pushtimize tới thời điểm:

  • Tài khoản của Nhà quảng cáo trên hệ thống Pushtimize bị khóa; hoặc
  • Hệ thống Pushtimize không còn hoạt động; hoặc
  • Theo quy định về Chấm dứt hợp tác tại Điều 10.
 3. ĐIỀU 3. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  • Để hoạt động trên hệ thống Pushtimize, Nhà quảng cáo phải thực hiện đăng ký tạo tài khoản trực tuyến (sau đây gọi là “Tài khoản”).
  • Nhà quảng cáo cam kết sử dụng các thông tin đầy đủ, chính xác, và gần nhất cho Tài khoản và tiến hành cập nhật một cách kịp thời khi có bất kỳ sự thay đổi thông tin nào. Pushtimize được miễn trừ khỏi các trách nhiệm phát sinh do các thông tin không chính xác và/hoặc không được cập nhật trên tài khoản của Nhà quảng cáo.
  • Thông tin yêu cầu đối với Nhà quảng cáo là Cá nhân:
   • Bản chụp/bản scan CMND/ CCCD/ Hộ chiếu;
   • Số điện thoại liên hệ;
  • Thông tin yêu cầu đối với Nhà quảng cáo là Tổ chức/Doanh nghiệp:
   • Bản chụp/bản scan Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương;
   • Số điện thoại liên hệ;
  • Nhà quảng cáo có nghĩa vụ giữ an toàn và bí mật cho thông tin đăng nhập của Tài khoản. Mọi hành động đăng nhập vào hệ thống Pushtimize thông qua thông tin đăng nhập của Tài khoản đều được coi là hành động của Nhà quảng cáo.
  • Tài khoản không được phổ biến rộng rãi, không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp có nghi ngờ bên thứ ba truy cập Tài khoản trái phép, Nhà quảng cáo phải thông báo cho Pushtimize để được hỗ trợ xử lý.
  • Các thông tin về Nhà quảng cáo sẽ được Pushtimize bảo mật, và được coi như Thông tin bảo mật của Pushtimize.
 4. ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ QUẢNG CÁO

  • Nhà quảng cáo đảm bảo sử dụng các quảng cáo (bao gồm nhưng không giới hạn: nội dung quảng cáo bằng chữ, hình ảnh, trang đích của quảng cáo dẫn đến,..v.v) không mang tính chất lừa đảo, vi phạm thuần phong mỹ tục hay vi phạm pháp luật, và không vi phạm các chính sách đã được công bố từ hệ thống Pushtimize.
  • Nhà quảng cáo không sử dụng các hình thức quảng cáo bị cấm, tài liệu quảng cáo vi phạm Luật Sở Hữu Trí Tuệ hoặc sử dụng trái phép hình ảnh, âm thanh hoặc tài liệu quảng cáo của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Những nội dung bị cấm và hạn chế quảng cáo được quy định tại Điều 8. của Điều khoản chung.
  • Nhà quảng cáo có nghĩa vụ thực hiện bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản được tạo.
  • Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Pushtimze. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm việc hủy quảng cáo và chấm dứt tài khoản của Nhà quảng cáo.
  • Nếu nhà quảng cáo đang quản lý quảng cáo thay mặt cho các khách hàng khác của Nhà quảng cáo, Nhà quảng cáo có nghĩa vụ quản lý khách hàng và chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo mà mình đại diện, đảm bảo rằng tuân thủ các Điều khoản chung này và quy định pháp luật.
  • Nhà quảng cáo hiểu và đồng ý rằng trong quá trình vận hành, có những thời điểm hệ thống Pushtimize có thể không truy cập được, hoặc không vận hành đúng chức năng do các nguyên nhân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) lỗi hệ thống; hoặc (ii) bảo trì định kỳ; hoặc (iii) các sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát của Pushtimize mà không thể thấy trước như sự cố mạng trên diện rộng, tin tặc.... Khi đó Nhà quảng cáo đồng ý không có bất kỳ khiếu nại hoặc theo đuổi kiện tụng chống lại Pushtimize.
  • Nhà quảng cáo cam kết rằng các phương tiện truyền thông (trang đích quảng cáo) của Nhà quảng cáo (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn như Website, Fanpage, Blog… đảm bảo (i) không vi phạm hoặc chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục, bạo lực, hoặc gây ấn tượng không tốt tới người dùng; (ii) hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; (iii) có khả năng kết nối với hệ thống Pushtimize và hiển thị nội dung quảng cáo; (iv) không chứa đựng trực tiếp hoặc gián tiếp các nguồn gây hại như virus, spam… làm ảnh hướng tới hệ thống Pushtimize và người dùng. Pushtimize được miễn trừ các nghĩa vụ liên quan khi có xảy ra bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, hoặc tranh chấp từ một bên thứ ba do Nhà quảng cáo vi phạm nội dung tại điều này.
  • Nhà quảng cáo cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào trong quá trình hoạt động. Pushtimize được bảo lưu quyền lưu trữ toàn bộ lịch sử hoạt động của Nhà quảng cáo và thực hiện thanh tra, rà soát định kỳ. Trường hợp phát hiện vi phạm, Pushtimize có quyền áp dụng các biện pháp xử lý gian lận theo quy định tại Điều 5.
  • Nhà quảng cáo tại đây đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các nội dung được đề cập trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ giữa Nhà quảng cáo và Pushtimize.
 5. ĐIỀU 5. XỬ LÝ GIAN LẬN

  1. Các hình thức gian lận

   Hành vi cố tình sử dụng các công cụ không được phép, hoặc vi phạm các quy tắc hoặc can thiệp trái phép hệ thống Pushtimize được coi là hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi sau:

   • Sử dụng các thiết bị ảo can thiệp vào hệ thống;
   • Ảnh hưởng tới hệ thống Pushtimize;
   • Tạo ra các kết quả mà người dùng cuối không mong đợi;
   • Gây ra sự sai lệch dữ liệu;
   • Thay đổi nội dung trang đích mà không được sự kiểm duyệt của Pushtimize;
  2. Xử lý gian lận

   Trường hợp Pushtimize phát hiện có gian lận từ Nhà quảng cáo, Pushtimize được quyền:

   • Ngừng hợp tác và không hoàn tiền trong tài khoản;
   • Khóa Tài khoản;
   • Yêu cầu bồi thường khi xảy ra thiệt hại đối với hệ thống;
   • Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước can thiệp.
 6. ĐIỀU 6. NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO VÀ HÓA ĐƠN

  • Nhà quảng cáo thực hiện nạp Ngân sách quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo. Ngân sách quảng cáo bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng. Pushtimize thực hiện trích nộp cho nhà nước theo đúng quy định.
  • Pushtimize không chịu trách nhiệm về việc Nhà quảng cáo sử dụng tài khoản không hợp pháp khi thực hiện nạp Ngân sách quảng cáo vào hệ thống Pushtimize và không hỗ trợ quy đổi/rút tiền mặt từ Ngân sách quảng cáo của Nhà quảng cáo.
  • Vào tuần đầu của tháng, Pushtimize thực hiện xuất hóa đơn căn cứ trên Ngân sách quảng cáo mà Nhà quảng cáo đã nạp trong tháng trước đó. Hóa đơn được xuất là hóa đơn điện tử, và được gửi về địa chỉ email mà Nhà quảng cáo đã đăng ký.
 7. ĐIỀU 7. BẢO MẬT, KHÔNG CẠNH TRANH VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

  • Trong quá trình hợp tác, Nhà quảng cáo công nhận rằng Nhà quảng cáo có khả năng tiếp cận với những Thông tin bảo mật của Pushtimize, vì vậy Nhà quảng cáo có nghĩa vụ tôn trọng và sử dụng thông tin một cách đúng đắn.
  • Nhà quảng cáo đồng ý và công nhận rằng Nhà quảng cáo sẽ không sử dụng Thông tin bảo mật của Pushtimize để vụ lợi và luôn giữ tuyệt mật những thông tin này. Nhà quảng cáo sẽ không sử dụng, tiết lộ, xuất bản, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin cho bất kì bên thứ ba dưới bất kì hình thức nào ngoài mục đích phục vụ nội dung hợp tác giữa các Bên.
  • Quy định tại điều này cũng áp dụng đối với tất cả cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện phạm vi hợp tác bao gồm người quản lý, người cố vấn, các phòng Nhà quảng cáo liên quan và nhân sự trực tiếp thực hiện công việc.
 8. ĐIỀU 8. NHỮNG NỘI DUNG BỊ CẤM VÀ HẠN CHẾ QUẢNG CÁO

  1. Nhà quảng cáo không được tạo hoặc quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động trái quy định của Pháp luật Việt Nam.
  2. Chi tiết danh mục sản phẩm và dịch vụ cấm quảng cáo trên hệ thống Pushtimize, bao gồm nhưng không giới hạn:
   • Các loại thức uống có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
   • Thuốc trái phép, thuốc theo toa hoặc thuốc kích thích, Thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
   • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
   • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo;
   • Sản phẩm thuốc lá và liên quan đến thuốc lá;
   • Vũ khí, đạn dược, chất gây cháy nổ và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;
   • Các sản phẩm hoặc dịch vụ người lớn (ngoại trừ quảng cáo về kế hoạch hóa gia đình và tránh thai);
   • Các dịch vụ, ấn bản phẩm (sách, báo, trò chơi điện tử, trang thông tin điện tử…) không có giấy phép phát hành;
   • Các trò chơi có tính may rủi (cá cược, cờ bạc);
   • Thực phẩm chức năng không có giấy phép;
   • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác kinh doanh, cung ứng dịch vụ tín dụng và tiền tệ trong nước và nước ngoài mà chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản;
   • Quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ tài chính có gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo;
   • Sản phẩm liên quan đến thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;
   • Thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
   • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế;
   • Không được quảng cáo những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với Pushtimize, hoặc cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của AdFlex;
   • Các sản phẩm hàng nhái có nhãn hiệu, logo giống một phần hoặc có thiết kế tương tự làm cho người dùng nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng đang có trên thị trường;
   • Hàng giả có nhãn hiệu hoặc biểu trưng giống hệt hoặc về căn bản không thể phân biệt được với nhãn hiệu của một mặt hàng khác. Hàng giả bắt chước đặc điểm nhãn hiệu của sản phẩm nhằm mạo nhận là sản phẩm chính hiệu của chủ sở hữu thương hiệu;
  3. Sản phẩm và dịch vụ được phép quảng cáo khi kèm theo các quy định và chế tài được quy định cụ thể:
   • Rượu, bia và thức uống có chứa cồn: Tuân thủ tất cả các luật địa phương hiện hành, các quy tắc ngành, nguyên tắc, giấy phép và phê duyệt bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam.
   • Dịch vụ hẹn hò: Tuân thủ các yêu cầu nhắm mục tiêu hẹn hò phù hợp với quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
   • Nhà thuốc trực tuyến: Chỉ được phép quảng cáo nhà thuốc trực tuyến và ngoại tuyến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
   • Đối với các quảng cáo có chứa hình ảnh của người nổi tiếng, bác sỹ, y tá và bệnh nhân cần phải đi kèm với giấy phép/ thỏa thuận sử dụng hình ảnh của người đó.
   • Dịch vụ sổ số: Chỉ được phép quảng cáo các hoạt động xổ số do chính phủ phát hành, với điều kiện là quảng cáo được nhắm mục tiêu theo luật hiện hành và không được quảng cáo đến người dưới 18 tuổi.
  4. Các quảng cáo sau đây phải đi kèm với các loại giấy phép theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
   STT Sản phẩm – Dịch vụ quảng cáo Giấy phép yêu cầu
   1 Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng Giấy công bố chất lượng sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm
   2 Thuốc Giấy phép quảng cáo thuốc
   3 Mỹ phẩm Giấy công bố chất lượng sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm
   4 Khám bệnh, chữa bệnh Giấy phép hành nghề của bác sĩ; Giấy phép kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
   5 Trang thiết bị y tế Giấy công bố chất lượng sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm
   6 Thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật; vật tư bảo vệ thực vật; sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật; thuốc thú y, vật tư thú y Giấy công bố chất lượng sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm
   7 Trò chơi điện tử Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
   8 Khác Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với pháp nhân); Chứng từ hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu); Hóa đơn mua hàng (đối với hàng hóa xách tay)
  5. Trong trường hợp Nhà quảng cáo không đáp ứng đủ điều kiện và/hoặc không cung cấp được đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định về quảng cáo dẫn đến Pushtimize phải chịu phạt vi phạm hành chính hoặc liên đới chịu trách nhiệm vi phạm hành chính. Nhà quảng cáo phải chịu phạt bằng mức Pushtimize chịu phạt với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thanh toán khoản phạt này trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ thời điểm Pushtimize nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp Nhà quảng cáo chậm thanh toán trong thời hạn nêu trên, Nhà quảng cáo phải chịu lãi chậm trả bằng 0,02%/ ngày trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm thanh toán.
 9. ĐIỀU 9. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  Trong mọi trường hợp, Pushtimize không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến các vi phạm của Nhà quảng cáo trong quá trình thực hiện hoạt động quảng cáo. Các nghĩa vụ phát sinh đối với bên thứ ba liên quan đến hoạt động của Nhà quảng cáo thuộc trách nhiệm duy nhất của Nhà quảng cáo.

 10. ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP TÁC

  Hợp tác giữa các Bên sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

  • Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp tác;
  • Một Bên đơn phương chấm dứt hợp tác và thông báo trước cho bên còn lại trước 30 (ba mươi) ngày kể từ thời điểm dự kiến chấm dứt;
  • Một Bên chết hoặc bị giải thể hoặc phá sản;
  • Các trường hợp bất khả kháng xảy ra dẫn đến một Bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian 03 (ba) tháng liên tục mặc dù đã cố gắng hết mức có thể để khắc phục.
 11. ĐIỀU 11. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

  • Các quy định trong Điều khoản chung này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.
  • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp tác trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên. Nếu việc giải quyết không đạt được bằng thương lượng, hòa giải thì một Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
  • Điều khoản chung này vẫn có giá trị trong trường hợp một trong các Bên có sự thay đổi về nhân sự hoặc về cơ cấu quản lý (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi).
  • Pushtimize được toàn quyền, bằng ý chí của mình, sửa đổi, bổ sung, cập nhật bản Điều khoản chung này cho phù hợp với tình hình kinh doanh và quy định của pháp luật hiện hành trên hệ thống Pushtimize. Nhà quảng cáo có trách nhiệm thường xuyên cập nhập những thay đổi của bản Điều điều khoản chung này.